Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:   1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van